PSICOTERÀPIA EMOCIONAL

  • Problemes emocionals: canvis en l'estat d'ànim, tristesa, depressió, ansietat, ràbia, pors, obsessions, baixa autoestima, etc.
  • Crisis existencials: sensació de buit, de sentir-se perdut, "no saber cap on tirar", sentir-se incomprès, sol...
  • Problemes en les relacions: amb la família, a la feina, amb la parella...

A móns terapèutics treballem des del model humanista integrador. És un model on el terapeuta intenta no situar-se per sobre del client, és a dir, s'intenta establir una relació d'igual a igual amb la persona que ve a teràpia, i la teràpia no es basa en dir-li al client allò que ha de fer de forma directiva. Es tracta al client com un expert en la seva vida i el terapeuta fa la funció d'acompanyant en els processos terapèutics. D'aquesta manera s'acompanya i es guia a que la persona cerqui les seves pròpies respostes i solucions.

També treballem des de la concepció holística de l'individu, concebent la persona com un tot integrat, considerant la part racional (pensament), la part emocional, el comportament, la part física, espiritual i la part energètica de l'individu.

En especial ens centrem en el treball amb la part emocional, ja que el sistema emocional és un sistema evolutivament més antic. A vegades veiem com, malgrat intentem corregir estats emocionals des de la raó, ens resulta costós: aquell estat (de ràbia, tristesa, culpa..., etc.), es perpetua i a vegades no sabem perquè. Ens basem en una teràpia en que sovint els canvis els provoquem des de la part emocional-vivencial. 

Sovint, en el nostre dia a dia, ens trobem amb comportaments que ens són difícils de canviar des de la raó, i quan anem a indagar en la nostra part inconscient és quan podem treballar des de l'arrel.