Què és el dol?

El dol és un procés natural i d'adaptació que les persones experimentem davant la pèrdua d'algú estimat. És un procés que, ben elaborat, ens permet acceptar aquella pèrdua o fins i tot fer un creixement personal.


Quan perdem algú estimat s'inicia un procés de dol, que en cada cas és únic, així com ho és la persona que hem perdut.

Aquest procés de dol és un procés natural, fins i tot en el món animal. Però a vegades es pot complicar o es pot requerir d'ajuda.   

A monsterapèutics pretenem donar un espai a un tema tan important com és la mort, desfent tabús socials que a vegades impedeixen que ens apropem en aquests moments de dolor.

T'oferim una atenció especialitzada sobre els processos de pèrdua i dol, amb professionals específicament formats en aquest àmbit, des d'un acompanyament respectuós, proper i personalitzat.

En les primeres entrevistes es valorarà el tipus d'atenció: si requereixes d'un assessorament, de teràpia individual, grupal... així com la freqüència de les sessions. 


Serveis d'Acompanyament al Dol:

 • Atenció terapèutica al dol d'adults.

                              -  Mort de persones significatives (morts naturals, per suïcidi, per accident,                                         etc.).

                              -  Avortaments, morts perinatals i neonatals. 

                               - Mort d'animals.

 • Atenció terapèutica a infants i joves en dol.
 • Grups de dol setmanals per adults. 
 • Pèrdues emocionals.
 • Dol per procés de malaltia, pròpia o d'una persona propera.
 • Assessorament en el disseny de cerimònies o rituals de comiat.
 • Assessorament: a pares, escoles, etc. per nens en dol: com donar la notícia d'una defunció. Assessorament sobre l'organització de cerimònies o actes d'homenatge, etc.
 • Possibilitat de desplaçament a domicili.
 • Teràpia del dol per skipe.
 • T'ajudem a dissenyar una cerimònia o ritual de despedida personalitzat. 

 • Formació per professionals de l'educació en acompanyament al dol infanto-juvenil (consultar l'apartat d'ACTIVITATS i TALLERS).
 • Xerrades i conferències per AMPES, biblioteques, escoles... (consultar l'apartat d'ACTIVITATS i TALLERS).