Què és el dol?

El dol és un procés natural i d'adaptació que les persones experimentem davant la pèrdua d'algú estimat. És un procés que, ben elaborat, ens permet acceptar aquella pèrdua o fins i tot fer un creixement personal.


Quan perdem algú estimat s'inicia un procés de dol, que en cada cas és únic, així com ho és la persona que hem perdut.

Aquest procés de dol és un procés natural, fins i tot en el món animal. Però a vegades es pot complicar o es pot requerir d'ajuda.   

A monsterapèutics pretenem donar un espai a un tema tan important com és la mort, desfent tabús socials que a vegades impedeixen que ens apropem en aquests moments de dolor.

T'oferim una atenció especialitzada sobre els processos de pèrdua i dol, amb professionals específicament formats en aquest àmbit, des d'un acompanyament respectuós, proper i personalitzat.

En les primeres entrevistes es valorarà el tipus d'atenció: si requereixes d'un assessorament puntual, de teràpia individual, grupal... així com la freqüència de les sessions. 

Atenem el dol per mort de persones estimades (morts naturals, per suïcidi, per accident, etc.); avortaments, morts perinatals i neonatals; dol per procés de malaltia, pròpia o d'una persona propera; mort d'animals; separacions i divorcis; i totes aquelles pèrdues que tinguin un impacte emocional en la persona.


Serveis d'Acompanyament al Dol:

  • ACOMPANYAMENT AL DOL INDIVIDUAL (adults, infants i joves).
  • GRUPS DE DOL.
  • SERVEI D'ASSESSORAMENT: l'assessorament és un servei d'orientació puntual que pot requerir la persona sobre com donar una notícia d'una defunció, sobre com organitzar cerimònies o actes d'homenatge, etc.

  • FORMACIÓ: per professionals de l'educació en acompanyament al dol infanto-juvenil (consultar l'apartat d'ACTIVITATS i TALLERS).
  • XERRADES I CONFERÈNCIES: per AMPES, biblioteques, escoles... (consultar l'apartat d'ACTIVITATS i TALLERS).