HIPNOSI PER DEIXAR DE FUMAR

La hipnosi és una tècnica que accelera i potencia alguns tractaments psicològics, ja que afavoreix trobar les arrels de certs problemes. 

Amb l'addicció al tabac el que fem és treballar aquelles actituds que poden estar influint en el que la persona estigui enganxada al tabac i potenciant el com deshabituar-s'hi.

La hipnosi per deixar de fumar consisteix en un pack de 2 sessions amb una diferència entre elles de menys de 3 setmanes. La primera sessió pot durar entre 1-2 hores, el que necessiti el client, i la segona entre hora-hora i mitja. El pack té un preu de 120 euros, que es paga per avançat per assegurar el seu compliment i compromís amb el tractament , ja que 2 sessions són el mínim establert per treballar sobre la deshabituació tabàquica. Potenciem el tractament amb flors de Bach.

2 sessions : 120 euros. Màxim 3 setmanes entre les 2 sessions. 

És important tenir present que no es vol oferir una "píndola miraculosa" per tal de deixar de fumar, i que el pacient ha de voler deixar el tabac. Si no el vol deixar, la hipnosi no farà res que ell no vulgui, el que sí ajuda és a canviar patrons limitants i fer canvis sempre que s'hi estigui disposat.